Det vanligaste i poker, och i kortspel över huvud taget, är att den som har den högsta handen vinner. Men det finns en hel del undantag. Alla har vi nog spelat ett kortspel någon gång där det gäller att bli av med sina kort så snabbt som möjligt. Dessa spel brukar man dock inte satsa några pengar i. Det gör man däremot ofta när man spelar hi/lo-poker.

Vad är hi/lo?

I hi/lo, som är vanligast när man spelar Omaha, så är det två händer som delar på potten. Hälften går till spelaren med den högsta handen, vilket räknas ut på samma sätt som i vanlig poker. Den andra halvan tilldelas den spelare som har den lägsta handen. Vilken hand som är lägst kan avgöras på flera sätt, men allra vanligast är att den allra lägsta möjliga handen, som kallas wheel, är en stege från ess till femma.

Det är inte heller säkert att det verkligen är den med den lägsta handen som vinner. Väljer man att spela med declaration måste spelaren visa om han vill delta med sin hand bland de höga eller bland de låga händerna. Om man istället spelar ett speak game så avgörs detta när alla visar sina kort. Det kan bli en del meningsskiljaktigheter när man ska avgöra vilken hand som är lägst, för det finns som sagt flera sätt att räkna på.

Eftersom det går att räkna på flera sätt, och eftersom esset ingår i den lägsta möjliga handen, så kan samma spelare ha både den högsta och den lägsta handen, förutsatt att man inte spelar ett declaration game. För att detta inte ska hända sätts ofta en gräns för vad som ska räknas som högt respektive lågt. Gränsen kan exempelvis gå vid åtta.

Om två spelare har lika låga händer så får dessa en fjärdedel av potten var, och detsamma gäller om två spelare har lika höga händer.